Ingrijpende verbouwing voor drie techniekopleidingen

De Technologie opleidingen van Fontys (Techniek, Toegepaste Natuurwetenschappen, Technische Bedrijfskunde en Technische Lerarenopleidingen) verhuisden van de Eindhovense campus Rachelsmolen naar de campus waar ook de TU/e gehuisvest is.

Flexibel gebouw
De vernieuwbouw richt zich op het realiseren van een flexibel onderwijsgebouw, dat een grote diversiteit aan onderwijsconcepten en onderwijsvormen kan faciliteren. Het College van Bestuur van Fontys sloot voor deze opdracht een aannemingsovereenkomst met Build2Learn. Het nieuwe gebouw met een oppervlakte van 33.000 m2 BVO biedt ruimte aan het toenemende aantal studenten en medewerkers.

Ontmoeting en interactie
Het ontwerp van EGM architecten geeft het oorspronkelijk sobere, doelmatige gebouw een duidelijk herkenbare en geheel eigen identiteit. De architectonische ingrepen brengen verborgen kwaliteiten aan het licht die de volle potentie van het gebouw laten zien. Meest in het oog springend is het nieuwe atrium in het hart van het gebouw. Dit is een plaats die uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Warm en dynamisch. Naast het atrium is de hoofdentree aangepast en een nieuwe Automotive-afdeling gerealiseerd. Deze drie gebieden zijn samen het visitekaartje van het onderwijsgebouw.

Hergebruik van materialen
Door onder anderen hergebruik van materialen en bestaande infrastructuur, slimme klimaatsystemen en waterbesparende voorzieningen is een duurzaam en hoogwaardig onderwijsgebouw gerealiseerd.

Uitgelicht

Drie techniekopleidingen

EnEn architecten en EGM Architecten

Eindhoven

Fontys Hogescholen

33.000 m2

De Rondom Fontys Hogeschool Eindhoven | EGM Architecten

bron: www.ed.nl

“Met de verbouwing en verhuizing maakt Fontys een flinke kwaliteitsslag”
– Stefan Schuwer, programmamanager huisvesting Fontys

Meer informatie?

Build2Learn is bereikbaar via:

Opdrachtgevers