Nieuwbouw voor Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Nijmegen

Build2Learn werkte voor deze opdracht samen in de aannemerscombinatie Cedrie, bestaande uit Bouwbedrijf Berghege BV, Heerkens van Bavel Bouw BV en Kropman Installatietechniek BV. Samen bouwden we in opdracht van de Radboud Universiteit Nijmegen het Grotiusgebouw.

Duurzaam ontworpen
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is de hoofdgebruiker van de nieuwbouw. In het duurzaam ontworpen gebouw zijn diverse onderwijs- en studieruimtes, een bibliotheek en een restaurant met buitenterras te vinden. Er is ook een collegezaal met een capaciteit van 500 plaatsen, die daarmee de grootste collegezaal van de Radboud Universiteit is. Het gebouw heeft een totale bruto vloeroppervlakte van ruim 26.000 m2. Onder het gebouw is een parkeergarage met een capaciteit van ruim 350 plaatsen.

Lees verder onder Grotiusgebouw in beeld

Uitgelicht

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nijmegen

Benthem Crouwel Architects

Radboud Universiteit

26.000 m2

Grotiusgebouw in beeld

Het Grotiusgebouw

Groene karakter
Met het Grotiusgebouw maakte de Radboud Universiteit een begin met de vernieuwing van de bebouwing van de zuidflank van de campus Heijendaal. In de plannen wordt het groene en parkachtige karakter van de campus verder versterkt.

BRON: WWW.RU.NL

“Het gebouw is vrijwel energieneutraal en wordt gecertificeerd volgens de duurzaamheidsnorm Breeam Excellent (een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen)”

Meer informatie?

Build2Learn is bereikbaar via:

Opdrachtgevers